Bratislava sketch cropped

XV. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD 23. – 25. jún 2022, Radisson BLU Carlton Hotel, Bratislava 

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov XV. Slo­ven­ské­ho psy­chiat­ric­ké­ho zjaz­du v ter­mí­ne 23. – 25. jún 2022 zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.

V prí­pa­de záuj­mu o uby­to­va­nie nás pro­sím kontaktujte!

Mgr. Lucia KOZÁKOVÁ
tel.: +421 948 270 880
e‑mail: sekretariat@​agenturakami.​sk